โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า, Janjao Kindergarten, โรงเรียนอนุบาล, วิถีพุทธ, เขตสาทร, sathon Rd., อนุบาลวิถีพุทธ, โรงเรียนอนุบาลยอดเยี่ยม, โรงเรียนอนุบาล พระเทพรัตนราชดุาฯ, โรงเรียนอนุบาล สาทร, โรงเรียนอนุบาล, พัฒนาเด็กแบบองค์รวม, โรงเรียน อนุบาลย่านสาทร, โรงเรียนอนุบาล แนะนำย่านสาทร
โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า อนุบาล โรงเรียน
ใส่ Email เพื่อนของท่าน เพื่อแนะนำเว็บไซต์ :
อนุบาลจันทร์เจ้า
หน้าหลัก ของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า, โรงเรียนอนุบาล ย่านสาทร เกี่ยวกับ โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า แนวทางการเรียน การสอน บรรยากาศต่าง ๆ ในโรงเรียนอนุบาล
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาล รางวัลต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับ ผลงานวิจัย เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ติดต่อ อนุบาลจันทร์เจ้า, ระเบียบการสมัคร
ตารางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า
กิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

สมัครเรียนกับโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าคลิป VDO โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าสนใจร่วมงานกับอนุบาลจันทร์เจ้า, รับสมัครบุคคลากร, ร่วมงานกับอนุบาลจันทร์เจ้า
ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร ข่าวสารของโรงเรียนอนุบาล
 
     เปิดรับสมัครนักเรียน ช่วงที่ 1
 

1. เพื่อเตรียมพร้อมปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่โดยผ่านกิจ...

-------------------------------------------------
     โครงการ "เสริมสร้างสมอง สร้างอัจฉริยะ"
 วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.30-9.30 น. โรงเรียนได้จัดโครงการ เสริมสร้างสมอง สร้างอัจฉริยะ กับ เอนฟาโกร เอพลัส เพื่อพัฒนาการที่ดีให้แก่เด็กโดยผ่านเสียงดนตรีและการเค?...
-------------------------------------------------
 
 
    โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-10.00 น. ทางโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า มีกิจกรรมดีๆ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยถ่ายทอดผ่านนิทานที่คณะคุณครูได้แสดงให้เด...
-------------------------------------------------
    กิจกรรมวันเด็ก “Janjao Game ครั้งที่ 2”
       วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 – 11.30 น.ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2555  โดยในปีนี้เป็นปีที่ 2 ของกิจกรรม “Janjao Game” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครูและนัก...
-------------------------------------------------
โรงเรียอนุบาลจันทร์เจ้า, อนุบาลสาทร, อนุบาล พระราม3, อนุบาล แถวคลองเตย
ผู้เช้าชมทั้งหมด  74656  คน
Copyright @ 2008 Janjao Kindergarten. All rights reserved
Design By ART AD. DESIGN