โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า-Janjao Kindergarten โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า-Janjao Kindergarten
E-MAIL :
     
 


 
 
 
ผู้อำนวยการรับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2554
 
 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้ารับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2554
           เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 เวลา  8.30 -16.30 น. โดยประมาณ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 56 “ครูดี ตามรอย..พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธานในพิธี
          ภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับครูและสถานศึกษาในสาขาต่างๆ  และในเวลา 09.30 – 11.30 น. ท่านผู้อำนวยการ เอื้ออำไพ  สุวรรณยืน เป็นตัวแทนสถานศึกษาทีได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2554 ต่อเนื่องจากปี 2553 ทำให้คณะครูและนักเรียนภาคภูมิใจอย่างยิ่ง


วันที่ประกาศ 17 มกราคม 2555
 
 
<<“Janjao Party...Happy New Year 2013”>>
<<คณะวิจัยจากสถาบันแห่งชาติเข้าสัมภาษณ์อาจารย์เอื้ออำไพ (คุณครูใหญ่)>>
<<อาจารย์เอื้ออำไพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1>>
<<สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า>>
<<รับรางวัลโรงเรียนสนับสนุนการอ่าน 10 ปีต่อเนื่อง>>
   
<< มีต่อครับ>>

โรงเรียอนุบาลจันทร์เจ้า, อนุบาลสาทร, อนุบาล พระราม3, อนุบาล แถวคลองเตย
 
Copyright @ 2008 Janjao Kindergarten. All rights reserved
Designed By ART AD. DESIGN