โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า-Janjao Kindergarten โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า-Janjao Kindergarten
E-MAIL :
     
 


 
 
 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
 
โรงเรียนอนุบาลจันทร์ เป็นเกียรติยินดีต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่ช่วยในการพัฒนาเด็ก ๆ ในทักษะกระบวนการความคิด และทักษะอื่น ๆ

วันที่ประกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2550
 
 
<<การประชุมวางแผนสื่อ E-learning ระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียวและผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า>>
<<กิจกรรมลอยกระทงปี 2552>>
<<รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นเตรียมอนุบาลอายุ 1.8 - 3 ขวบ >>
<<แม่ใส่ใจลูก ชวนกันเข้าครัว>>
<<เก็บตกภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนพุทธศาสนา>>
   
<< มีต่อครับ>>

โรงเรียอนุบาลจันทร์เจ้า, อนุบาลสาทร, อนุบาล พระราม3, อนุบาล แถวคลองเตย
 
Copyright @ 2008 Janjao Kindergarten. All rights reserved
Designed By ART AD. DESIGN