โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า-Janjao Kindergarten โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า-Janjao Kindergarten
E-MAIL :
     
 


 
 
 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
 
โรงเรียนอนุบาลจันทร์ เป็นเกียรติยินดีต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่ช่วยในการพัฒนาเด็ก ๆ ในทักษะกระบวนการความคิด และทักษะอื่น ๆ

วันที่ประกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2550
 
 
<<เตรียมตัวเป็นนักเรียนใหม่>>
<<กิจกรรมแสดงละครเพื่อการศึกษา "บานไม่รู้โรย...โปรยความดี">>
<<รับสมัครนักเรียน 1.8 ขวบ ช่วง Summer นี้ เตรียมพร้อมเข้าปีการศึกษา 2555 >>
<<ฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาแนวบูรณาการ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย>>
<<อาจารย์ใหญ่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนตามหลักพอเพียง>>
   
<< มีต่อครับ>>

โรงเรียอนุบาลจันทร์เจ้า, อนุบาลสาทร, อนุบาล พระราม3, อนุบาล แถวคลองเตย
 
Copyright @ 2008 Janjao Kindergarten. All rights reserved
Designed By ART AD. DESIGN