โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า-Janjao Kindergarten โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า-Janjao Kindergarten
E-MAIL :
     
 


 
 
 
ยินดีกับน้อง ๆ คนเก่งของอนุบาลจันทร์เจ้า
 


 
ยินดีกับคนเก่งของอนุบาลจันทร์เจ้าที่สอบเข้าเรียนสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้

1.ด.ช.ชยาวัทน์ บุรพัฒน์ (น้องป้อง)   ศึกษาต่อ  โรงเรียนสมถวิล
2.ด.ช.กันตภณ อังคณาผลกุล (น้องเคน) ศึกษาต่อ รอฟังผล
3.ด.ช.ภูมิ เลิศสินธวานนท์ (น้องภูมิ)   ศึกษาต่อ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ
4.ด.ญ.รุจิรดา ตรรกธาดา (น้องโอปอ)  ศึกษาต่อ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
5.ด.ช.ณัฐดนัย จิตธิวงษ์ (น้องวิลล์)   ศึกษาต่อ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ
6.ด.ช.นันทเศรษฐ์ สุขวาทยานนท์ (น้องเจียต้า) ศึกษาต่อ โรงเรียนสายน้ำทิพย์
7.ด.ญ.กัลยณัฐ ประสิทธิ์วรนันท์ (น้องวาว) ศึกษาต่อ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
8.ด.ญ.ปิยนันท์ วัฒนธันยานนท์ (น้องนิว) ศึกษาต่อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
9.ด.ญ.ณวิตา จันทร์กล่ำ (น้องเอตวล) ศึกษาต่อ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
10.ด.ญ.ชวิศา หาญศิริพงษ์สกุล (น้องเพรชพริ้ง) ศึกษาต่อ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
11.ด.ญ.ภูรีธาดา พ่วงมหา (น้องพูรี่) ศึกษาต่อ โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์
12.ด.ญ.โสณตา  จันทร์กล่ำ (น้องนะ) ศึกษาต่อ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
13.ด.ช.ธนัชย์  ทิพพานนทกูล (น้องบิล) ศึกษาต่อ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ
14.ด.ญ.ธนภร  เลิศเดชะชัย (น้องมายด์) ศึกษาต่อ โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์
15.ด.ช.ชานน  ลอ (น้องท้อป) ศึกษาต่อ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
16.ด.ญ.อนันตรา  จรรย์ศุภรินทร์ (น้องอายส์) ศึกษาต่อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
17.ด.ช.ภูริช  นานัครสิน (น้องภู) ศึกษาต่อ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ
18.ด.ญ.พัณณิตา  แสงนิล (น้องตะวัน) ศึกษาต่อ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
19.ด.ช.ภูวนันท์ อภิโรจนนันท์ (น้องมิกกี้) ศึกษาต่อ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ
20.ด.ช.ทักษ์พงศ์  สันตติกุล (น้องเจมส์) ศึกษาต่อ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ
21.ด.ช.รณกฤต  นิธิทองสกุล (น้องก้อง) ศึกษาต่อ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
22.ด.ช.ธนกร สงวนแสงชัยกุล (น้องกร) ศึกษาต่อ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

ทางโรงเรียนจันทร์เจ้ายินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมทักษะชีวิตที่ดี ให้รู้จักพัฒนาเด็กให้มีความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งมีศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553
 
 
<<อาจารย์เอื้ออำไพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1>>
<<เปิดคอร์ส กิจกรรมเสริมหลักสูตรหลังเลิกเรียน Sense Math Inter >>
<<คณะครูและนักเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า ร่วมกันเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา 2553>>
<<ปาร์ตี้ๆ ปิดภาคเรียนที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554>>
<<ตรวจสุขาภิบานอาหารประจำเทอม 1/2555 >>
   
<< มีต่อครับ>>

โรงเรียอนุบาลจันทร์เจ้า, อนุบาลสาทร, อนุบาล พระราม3, อนุบาล แถวคลองเตย
 
Copyright @ 2008 Janjao Kindergarten. All rights reserved
Designed By ART AD. DESIGN