โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า-Janjao Kindergarten โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า-Janjao Kindergarten
E-MAIL :
     
 


 
 
 
กิจกรรมแสดงละครเพื่อการศึกษา "บานไม่รู้โรย...โปรยความดี"
 
 
เนื่องด้วยทางโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าได้เข้าร่วมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยในปีการศึกษานี้เป็นการประมวลการเรียนรู้เกี่ยวกับบานไม่รู้โรย  ซึ่งได้ใช้เป็นพืชศึกษา  เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนตามลำดับขั้นของการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2548
ทางโรงเรียนอนุบาลได้ทำการจัดการแสดงละครเพื่อการศึกษาชุด บานไม่รู้โรย...โปรยความดี โดยน้อง ๆ อนุบาลจันทร์เจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบเพลงต่าง ๆ ดังนี้ นั่นดอกอะไร, โปรยความดี, บานไม่รู้โรย และตะล่อม โดยน้อง ๆ ได้แสดงความสามารถอันแสนน่ารัก ให้กับแขกผู้ร่วมงานได้มีความสุขในความสดใสของน้อง ๆ อีกทั้งในงานนี้นักเรียน และครอบครัวได้ร่วมกันทำกิจกรรมหัตถศิลป์ ดอกบานไม่รู้โรยในโหลแก้ว โดยให้พ่อแม่ซื้อผลงานของนักเรียนในราคาที่ครูชี้แจงถึง ต้นทุน + กำไร  ซึ่งนักเรียนจะได้รับส่วนแบ่งของกำไร  เพื่อเรียนรู้ค่าของเงิน  และการออมเงินซึ่งจะนำกลับไปริเริ่มการออมเงินต่อเนื่องที่บ้าน  ด้วยเหตุผลที่กิจกรรมนี้เป็นกลวิธีเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้หลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะการออมเงินต่อเนื่องที่บ้าน
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นแบบแผนที่ของทางโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า ที่มุ่งหวังพัฒนาเด็กให้คิดวิเคราะห์ มีเหตุผล โดยการปลูกฝังผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนานทั้งน้อง ๆ และผู้ปกครอง

วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2553
 
 
<<งานอำลา อาลัย เพื่อแสดงความยินดี>>
<<Enfa Brain Expo ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ >>
<<สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า>>
<<ผู้อำนวยการนำคณะครูและตัวแทนนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีประจำ ณ วัดวรจรรยาวาส>>
<<กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง>>
   
<< มีต่อครับ>>

โรงเรียอนุบาลจันทร์เจ้า, อนุบาลสาทร, อนุบาล พระราม3, อนุบาล แถวคลองเตย
 
Copyright @ 2008 Janjao Kindergarten. All rights reserved
Designed By ART AD. DESIGN