งานวันวิทยาศาสตร์

ฐานที่ 1 อยากอยู่บ้านไหนดีเอ่ย ?

ฐานที่ 2 ท่องไปบ้านไหนดี ?

ฐานที่ 3 บ้านในฝันของหนู ?

ฐานที่ 4 มาดูซิ น้ำเสียจะกลายเป็นน้ำอะไรเอ่ย ?