ขอเชิญร่วมงานบัณฑิตน้อย ร้อยดวงใจ

ประจำปีการศึกษา 2562

022.jpg

       โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าขอเรียนเชิญผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ในโอกาสจบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 

          วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที การมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุด และนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ การแสดงผลงานโครงงานของนักเรียน

กำหนดการ

การเดินทาง

แผนที่สมาคมธรรมศาสตร์.png