top of page

งานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2567

 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. -12.30 น. ณ ห้องประชุม

ปฐมนิเทศ1.png
bottom of page