ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

"บัณฑิตน้อย ร้อยดวงใจ"

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

"โครงงาน Pumpkin Pumpkin"

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  เด็กๆชั้นอนุบาล 2

จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมการนำเสนอ เรื่อง "Pumpkin Pumpkin"

"โครงงาน Sunflower"

วันจพุธที่ 7 เมษายน 2564  เด็กๆชั้นอนุบาล 1

จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมการนำเสนอ เรื่อง "Sunflower"

"โครงงาน ดอกเอ๋ย...ดอกบัว"

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564  เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาล

จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมการนำเสนอ เรื่อง "ดอกเอ๋ย...ดอกบัว"

"ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย "

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 1

"ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย "

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 2

"ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย "

วันพฤหัสดีที่ 4 มีนาคม 2564

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของเด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาล

"ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย "

วันพฤหัสดีที่ 4 มีนาคม 2564

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 3