ภาพกิจกรรม

ซ้อมหนีไฟ

โรงเรียนขอขอบคุณ "สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ" ที่มาให้ความรู้และซักซ้อมวิธีการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

DSC_0285.JPG

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลจันทร์จันทร์เจ้าได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ให้กับเด็กๆ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครู

DSC_0071.jpg

บัณฑิตน้อย ร้อยดวงใจ

5 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าจัดงาน “บัณฑิตน้อยร้อยดวงใจ” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (ชั้นอนุบาลปีที่ 3)

PHOTO_0830.jpg

"ทดสอบสมรรถนะ"

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม”

ของเด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0380.jpg

"ทดสอบสมรรถนะ"

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม”

ของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 1 เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0175.jpg

"ทดสอบสมรรถนะ"

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม”

ของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 2 เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0235.jpg

"ทดสอบสมรรถนะ"

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม”

ของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 3 เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0536.jpg

"บัณฑิตน้อย ร้อยดวงใจ"

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

J - 1453.jpg

"โครงงาน Pumpkin Pumpkin"

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  เด็กๆชั้นอนุบาล 2

จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมการนำเสนอ เรื่อง "Pumpkin Pumpkin"

DSC_0469.jpg

"โครงงาน Sunflower"

วันจพุธที่ 7 เมษายน 2564  เด็กๆชั้นอนุบาล 1

จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมการนำเสนอ เรื่อง "Sunflower"

DSC_0586.jpg

"โครงงาน ดอกเอ๋ย...ดอกบัว"

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564  เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาล

จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมการนำเสนอ เรื่อง "ดอกเอ๋ย...ดอกบัว"

DSC_0142.jpg

"ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย "

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 1

DSC_0493.jpg

"ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย "

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 2

DSC_0217.jpg

"ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย "

วันพฤหัสดีที่ 4 มีนาคม 2564

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของเด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาล

DSC_0598.jpg

"ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย "

วันพฤหัสดีที่ 4 มีนาคม 2564

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 3

DSC_0898.jpg