top of page

ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

ในวันเสาร์ที่  22 เมษายน 2566 

โดยมีวิทยากร จากสถาบันพัฒนาสุขภาวะ เขตเมือง กรมอนามัย มาให้ความรู้เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 4D

09.jpg

เสวนา แนะแนวเตรียมพร้อมเข้า ป.1 ในโรงเรียนคาทอลิก

ในวันเสาร์ที่  22 เมษายน 2566 

โดยมีผู้ปกครองศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์มาให้คำแนะแนวทาง และข้อคิดเห็นให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.3 เตรียมพร้อมลูกเพื่อเข้าเรียนในชั้น ป.1

01.1.jpg

"บัณฑิตน้อย ร้อยดวงใจ"

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

999999.jpg

การประเมิน สมศ.

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ได้รับการประเมินภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ผ่านระบบ LINE Meeting 

DSC_0049-2.JPG

Best Practice

นางสาวณัฐนิช สุวรรณยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารปฐมวัย ระดับยอดเยี่ยม จากสำนักงานศึกษาธิการ กทม.

IMG_8209.JPG

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าได้จัดกิจกรรม กีฬาสีเพื่อทดสอบสมรรถนะของเด็กๆ ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

1.jpg

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนได้แบ่งเวลาเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นของชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล 2 ส่วนช่วงที่ 2 เป็นชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 3

DSC_0005.JPG

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

พระอาจารย์วิญญู จากวัดไผ่เงิน ได้อธิบายถึงความหมายของวันอาสาฬหบูชา และนำเด็กๆ ทุกชั้นเรียนเวียนเทียนรอบหอพระจันทร์เจ้าศรีอริยมุณี

DSC_0231.JPG

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ

โรงเรียนขอขอบคุณ "สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ" ที่มาให้ความรู้และซักซ้อมวิธีการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

DSC_0285.JPG

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลจันทร์จันทร์เจ้าได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ให้กับเด็กๆ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครู

DSC_0071.jpg

บัณฑิตน้อย ร้อยดวงใจ

5 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าจัดงาน “บัณฑิตน้อยร้อยดวงใจ” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (ชั้นอนุบาลปีที่ 3)

PHOTO_0830.jpg

"ทดสอบสมรรถนะ"

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม”

ของเด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0380.jpg

"ทดสอบสมรรถนะ"

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม”

ของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 1 เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0175.jpg

"ทดสอบสมรรถนะ"

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม”

ของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 2 เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0235.jpg

"ทดสอบสมรรถนะ"

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม”

ของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 3 เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0536.jpg

"บัณฑิตน้อย ร้อยดวงใจ"

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

J - 1453.jpg

"โครงงาน Pumpkin Pumpkin"

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  เด็กๆชั้นอนุบาล 2

จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมการนำเสนอ เรื่อง "Pumpkin Pumpkin"

DSC_0469.jpg

"โครงงาน Sunflower"

วันจพุธที่ 7 เมษายน 2564  เด็กๆชั้นอนุบาล 1

จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมการนำเสนอ เรื่อง "Sunflower"

DSC_0586.jpg

"โครงงาน ดอกเอ๋ย...ดอกบัว"

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564  เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาล

จัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมการนำเสนอ เรื่อง "ดอกเอ๋ย...ดอกบัว"

DSC_0142.jpg

"ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย "

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 1

DSC_0493.jpg

"ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย "

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 2

DSC_0217.jpg

"ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย "

วันพฤหัสดีที่ 4 มีนาคม 2564

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของเด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาล

DSC_0598.jpg

"ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย "

วันพฤหัสดีที่ 4 มีนาคม 2564

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 3

DSC_0898.jpg

"บัณฑิตน้อย ร้อยดวงใจ"

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

DSC_0652.jpg
bottom of page