top of page

คุณครูใจดี

DSC_0001.jpg

คุณณัฐนิช  สุวรรณยืน

ผู้อำนวยการ

เตรียมอนุบาล

ครูดา 01.jpg

ครูดา

ครูอัย 01.jpg

ครูอัย

พี่แหม่ม 01.jpg

พี่แหม่ม

พี่ญ่า 01.jpg

พี่ญ่า

อนุบาล 1

ครูฝ้าย 01.jpg

ครูฝ้าย

ครูต๋อย 01.jpg

ครูต๋อย

พี่นิจ 01.jpg

พี่นิจ

อนุบาล 2

ครูเอ๋ 01.jpg

ครูเอ๋

ครูขม 01.jpg

ครูขม

พี่ต่าย 01.jpg

พี่ต่าย

อนุบาล 3

ครูญา 01.jpg

ครูญา

ครูติ๋ม 01.jpg

ครูติ๋ม

ครูส้ม 01.jpg

ครูส้ม

bottom of page