การเรียนการสอนตามหลักสูตร

Janjao Active-Learning Program (JAP)

ของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า 

บูรณาการ

ความรู้รอบตัวของเด็กด้านต่างๆเช่นสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็ก

บูรณาการ

ความรู้รอบตัวของเด็กด้านต่างๆเช่นสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็ก

Thurstone

การสร้างทักษะเเละประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเชาว์ปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของการเรียนรู้ เช่น ด้านความเข้าใจภาษา ด้านเลขคณิตเเละตรรกะ ด้านการสังเกตุ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านเหตุผล ฯลฯ

ภาษาไทย

การเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีชีวิตชีวา ตั้งเเต่พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ การประสมคำ อย่างสนุกสนานเเละมีชีวิตชีวา ครอบคลุมพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ โดยใช้หนังสือ ดรุณศึกษา ของ โรงเรียนอัสสัมชัญ เเละนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย "กุมารน้อย" ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนเเละคิดของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า 

ภาษาอังกฤษ BLA

การสร้างทักษะ และประสบการณ์ภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดของประเทศนิวซีเเลนด์ (BALANCED Literacy Approach (BLA-NZ) ) ซึ่งเป็นการสอนที่จัดความสมดุลย์ระหว่าง Whole Language  กับ Phonic - Based Instruction ครอบคลุมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน คิด นอกจากนั้นยังมีการสอน Conversation และ Phonics จาก ครู Native Speaker 

เป็นการสร้างเสริมทักษะภาษาที่ 3 เน้นการออกเสียงคำศัพท์ และการนำไปใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน

ดนตรี

เรียนรู้ภาษาดนตรีสากล ฝึกฝนทักษะการฟังการอ่าน การร้อง การเล่น การเขียน ภาษาดนตรีสากล เรียนรู้ตัวโน๊ต จังหวะ และการนำเสนอ ผลงานดนตรี เช่น การเล่นคีย์บอร์ด เป็นเพลงต่าง 

คอมพิวเตอร์

เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ Computer aid instruction  (CAI) ตลอดจน เรียนรู้องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ Mouse 

พลศึกษา

การฝึกฝนทักษะกลไก ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยกิจกรรมการกระโดด การวิ่ง การเดินไต่ราว การโยนรับลูกบอล การโยนห่วงลงเป้าหมาย 

ศิลปศึกษา

การสร้างจินตนาการเเละความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ ด้านต่างๆ เช่น งานวาดภาพระบายสี งานปั้น งานทดลองสี งานพิมพ์ภาพ งานกระดาษ เเละงานประดิษฐ์

อย่างมีสุนทรีย์ศาสตร์ ที่ปรากฎในผลงาน 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ

โครงการบ้านนักวิทย์ศาสตร์น้อย ของสมเด็จพระเทพ ฯ 

ทักษะเลขคณิตเชิงปฏิบัติ

เรียนรู้เลขคณิตอย่างถูกต้อง  ทักษะการบวก และ การลบ คณิตเหตุผล การแก้โจทย์ปัญหา ตามแนวทางของ ส.ส.ว.ท. ตลอดจนเรียนรู้ เกี่ยวกับเลขาคณิต พีชคณิต กราฟ และสถิติ   

  • White Instagram Icon

© Copyright 2016 Janjao Kindergarten

Contact Us

Tel: 02-286-3809 , 02-286-8355

Email: jkinfo@janjao.ac.th

Address

152/12 ถนนนางลิ้นจี่ ซอย 6 สาทร กทม. 10120