top of page

ตุลิ 2562

ระหว่างวันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-14.15 น. ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมตุลาพาเพลิน

สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล

        โรงเรียนจัดกิจกรรม“เคลื่อนไหวอย่างสนุก เป็นสุขไปกับ EF” มุ่งเน้นการเตรียมตัวและพัฒนาทักษะลูกน้อยได้เคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็ก ผ่านการ ร้อง เล่น เต้น ขยับ ด้วยกิจกรรม Montessori /Music &  Me / Art & Craft พร้อมทั้งสนุกทางภาษาด้วยกิจกรรม “Music & Movement”  โดยครูต่างชาติเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน มีสังคมและมาโรงเรียนอย่างมีความสุข

ตุลาพาเพลิน ตอ (เด็กเก่า).jpg
DSC_0013.JPG
01 (18).JPG
DSC_0014.JPG

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Thanks! Message sent.

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3  

         โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีทั้งการทบทวนเนื้อหาวิชาการ (ทักษะความพร้อม  ภาษาไทย  เลขคณิต  ภาษาอังกฤษ  ) เกมการศึกษาที่หลากหลาย และสนุกทางภาษาด้วยกิจกรรม “Music & Movement”  โดยครูต่างชาติ  เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการเรียนและเล่น  ในบรรยากาศที่สนุกสนาน การจัดกิจกรรมในลักษณะ เดี่ยว/คู่ กลุ่ม ฝึกการทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างทักษะทางสมอง Executive Function (EF) เพื่อความสำเร็จ

ตุลาพาเพลิน.JPG
2560_10_02_19.jpg
IMG_3873.JPG
IMG_1889.JPG

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Thanks! Message sent.

พร้อมด้วยกิจกรรมเสริม

พิเศษ !!!

เรียนเสริม 62.jpg

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า 

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-286-3809 , 02-286-8355

bottom of page