บรรยากาศโรงเรียน

สนามเด็กเล่น

พื้นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าเป็นพื้นยางที่ป้องกันการบาดเจ็บจากเด็กนักเรียนที่มาวิ่งเล่นในสนาม

บรรยากาศห้องเรียนของน้องๆ ตอ. - อ.3

เตรียมอนุบาล

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

ห้องเรียนกิจกรรมต่างๆ

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องกิจกรรม