top of page
01.jpg
รับสมัคร01.jpg

Welcome to ..... Janjao Kindergarten

     โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าก่อตั้งเมื่อปี 2529 สร้างขึ้นจากความตั้งใจของผู้อำนวยการ เพื่อที่จะสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวของตน และเเบ่งปันให้กับลูกของคนอื่นๆ จึงตัดสินใจลาออกจากการเป็น อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโรงเรียนที่จะทำให้เด็กๆ "เก่งคิด อ่านเขียน เรียนสนุก สร้างสุขสู่วิถีชีวิตพอเพียง" จนเป็นอัตลักษณ์ของเด็กๆ โรงเรียอนุบาลจันทร์เจ้า

เพลง อนุบาลจันทร์เจ้า
00:00 / 01:55

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระเบียบการ

ปฏิทินปีการศึกษา 2566

การแต่งกาย

Picture2.png
Picture1.png

กิจกรรมในหลักสูตร

02.png

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

03.png

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

รับการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ณ โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

สีเหลือง สีฟ้า ทันสมัย ท่องเที่ยวเชียงใหม่ โปสเตอร์ (3).png

ตุลาพาเพลิน 2566

ขอเชิญชวนเด็กๆ สนุกไปกับกิจกรรม ตุลาพาเพลิน

ของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า พร้อมกับกิจกรรมเสริมเก่งให้หนูอีกมายมาย ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม-27 ตุลาคม  2566

รัก.png

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

นิเทศการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะการนิเทศการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ได้เข้ามานิเทศ ณ โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

DSC_0552.JPG

 งานประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน 4D ปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนได้รับเชิญจากสถาบันสุขภาวะเขตเมืองให้จัดนิทรรศการนำเสนอ Best Practice ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ 4D ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น

292109.jpg

คณะติดตาม สช. เยี่ยมชมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ในวันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2566 คณะติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ได้เข้ามาติดตามเยี่ยมชมโรงเรียน

_DSC0347.JPG

" ยิ้มใส ไหว้สวย รวยความดี "

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

" เด็กดี มีศีล "

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

" Facebook "

" YouTube "

bottom of page