01.jpg

Welcome to ..... Janjao Kindergarten

     โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าก่อตั้งเมื่อปี 2529 สร้างขึ้นจากความตั้งใจของผู้อำนวยการ เพื่อที่จะสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวของตน และเเบ่งปันให้กับลูกของคนอื่นๆ จึงตัดสินใจลาออกจากการเป็น อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโรงเรียนที่จะทำให้เด็กๆ "เก่งคิด อ่านเขียน เรียนสนุก สร้างสุขสู่วิถีชีวิตพอเพียง" จนเป็นอัตลักษณ์ของเด็กๆ โรงเรียอนุบาลจันทร์เจ้า

เพลง อนุบาลจันทร์เจ้า
00:00 / 01:55

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระเบียบการ

การแต่งกาย

รับสมัครนักเรียน อนุบาล 01 (3).png
รับสมัครนักเรียน อนุบาล 01 (2).png
รับสมัครนักเรียน อนุบาล 01 (1).png
รับสมัครนักเรียน อนุบาล 01 (4).png

กิจกรรมในหลักสูตร

02.png

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

03.png

มาตรการจันทร์เจ้า...ร่วมใจ..ต้านภัย COVID-19

doc_page-0001 copy.jpg

ภาพกิจกรรม

ทดสอบสมรรถนะ

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม” ของเด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0380.jpg

ทดสอบสมรรถนะ

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม” ของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 1 เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0175.jpg

ทดสอบสมรรถนะ

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม” ของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 2 เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0235.jpg

ทดสอบสมรรถนะ

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม” ของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 3 เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0536.jpg

ประชาสัมพันธ์

" ยิ้มใส ไหว้สวย รวยความดี "

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

" เด็กดี มีศีล "

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

" Facebook "

" YouTube "