01.jpg

Welcome to ..... Janjao Kindergarten

     โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าก่อตั้งเมื่อปี 2529 สร้างขึ้นจากความตั้งใจของผู้อำนวยการ เพื่อที่จะสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวของตน และเเบ่งปันให้กับลูกของคนอื่นๆ จึงตัดสินใจลาออกจากการเป็น อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโรงเรียนที่จะทำให้เด็กๆ "เก่งคิด อ่านเขียน เรียนสนุก สร้างสุขสู่วิถีชีวิตพอเพียง" จนเป็นอัตลักษณ์ของเด็กๆ โรงเรียอนุบาลจันทร์เจ้า

เพลง อนุบาลจันทร์เจ้า
00:00 / 01:55

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระเบียบการ

การแต่งกาย

รับสมัครนักเรียน อนุบาล 01 (3).png
รับสมัครนักเรียน อนุบาล 01 (2).png
รับสมัครนักเรียน อนุบาล 01 (1).png
รับสมัครนักเรียน อนุบาล 01 (4).png

กิจกรรมในหลักสูตร

02.png

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

03.png

มาตรการจันทร์เจ้า...ร่วมใจ..ต้านภัย COVID-19

doc_page-0001 copy.jpg

ภาพกิจกรรม

ซ้อมหนีไฟ

โรงเรียนขอขอบคุณ "สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ" ที่มาให้ความรู้และซักซ้อมวิธีการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

DSC_0285.JPG

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลจันทร์จันทร์เจ้าได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ให้กับเด็กๆ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครู

DSC_0071.jpg

บัณฑิตน้อย ร้อยดวงใจ

5 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าจัดงาน “บัณฑิตน้อยร้อยดวงใจ” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (ชั้นอนุบาลปีที่ 3)

PHOTO_0830.jpg

ทดสอบสมรรถนะ

วันนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย “จันทร์เจ้าเกม” ของเด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนาน

DSC_0380.jpg

ประชาสัมพันธ์

" ยิ้มใส ไหว้สวย รวยความดี "

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

" เด็กดี มีศีล "

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

" Facebook "

" YouTube "