top of page

การประชุมแนะแนวผู้ปกครองของนักเรียนหญิงชั้น อ.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

การประชุมเเนะเเนวผู้ปกครองของนักเรียนหญิงชั้น อ.2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เเนะเเนวหลักสูตร เเนวทางการสอบเข้า

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยคุณณัฐนิช สุวรรณยืน คุณสุดา ไพลิน

และคุณภาวิตา นวสิริ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. -14.30 น. ณ ห้องประชุม

Screenshot 2024-05-02 103714.png
bottom of page