top of page

รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561

S_8466677595797.jpg
S_8467217740828.jpg
S_8467518549030.jpg

        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ผู้จัดการโรงเรียน คุณณัฐนิช สุวรรณยืน

เป็นตัวแทนโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าเข้ารับตราพระราชทาน

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

ปีการศึกษา 2561  ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

bottom of page